مکان باشگاه

محل تدریس استاد پیمان رضاآبادی و استاد پرهام رضاآبادی:

شهر اصفهان- برای هماهنگی و ثبت نام تماس بگیرید

ثبت نام از ۵ سال تا ۶۵ سال.

تلفن همراه : 09367378958

www.kungfugym.ir

بیوگرافی استاد پیمان رضا آبادی نائب رئیس چوی لی فوت قاره آسیا و رئیس سبک استان اصفهان و دارنده تحصیلات آکادمیک کارشناسی مدیریت

 احکام فنی استاد پیمان رضاآبادی:

دارنده تحصیلات آکادمیک کارشناسی مدیریت استاد پیمان رضاآبادی نائب رئیس هنر رزمی چوی لی فوت قاره آسیا و رییس چوی لی فوت استان اصفهان، داور و مربی بین المللی، دارای حکم کمربند دان 7 بین المللی، دارنده عناوین قهرمانی در سطوح ملی و بین المللی با 39 سال سابقه ی رزمی و 25 سال تجربه مربی گری و تدریس، متخصص و متبحر در هنرهای رزمی می باشند که علاوه بر سبک اصلی و ثابت چوی لی فوت در بسیاری از هنرهای رزمی جهان مدارج بالا و عالی رتبه دارند.

*استادپيمان رضاآبادى دارنده کرسی جهانی در پرورش اندام: استادپیمان رضاآبادی دارنده حکم مربی گری رسمی فدراسیونی ازفدراسیون پرورش اندام کشور وهمچنین دارنده احكام مربى گرى پيشرفته ى بين الملى دنيا ازفدراسيون جهانى IFBB با تائید ومهر وامضای رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام.استادپیمان رضاآبادی دارنده حکم مربی گری پیشرفته بین المللی مَستِر بادی بیلدینگ و همچنین دارنده حکم مربی گری پیشرفته بین المللی مَستِر فیتنس از فدراسیون جهانی می باشد*

 

دارای :حکم درجه حرفه ای (PROFESSIONAL LEVEL) مبارزات داخل رینگ مورد تایید قهرمان پرآوازه ی کیک بوکس جهان (ارنستو هوست دارنده تاج طلا و قهرمان ۴ دوره مسابقات جهانی K1) و موردتایید: (رییس فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران).

 

مفتخر به دریافت حکم MMA مورد تأیید:

(قهرمان بلژیکی، آقای دکترآنتونی فارس آنوس رئیس کمیته MMA کشورتایوان و قهرمان کیک بوکسینگ جهان).

 

دارای: حکم مربی گری  درجه A بین المللی تای کیک بوکسینگ ازکمیته (MIX MARTIAL ARTS) کشورتایوان.( با مهر و تایید فدراسیون ایران).

دارای: حکم داوری  درجه Aبین المللی تای کیک بوکسینگ ازکمیته ی   (MIX MARTIAL ARTS) کشور تایوان.( با مهر و تایید فدراسیون ایران).

دارای: حکم فنی و تکنیکال درجه A بین المللی تای کیک بوکسینگ ازکمیته (MIX MARTIAL ARTS) کشور تایوان.(با مهر و تأیید فدراسیون ایران).

استاد پیمان رضاآبادی و دکتر آنتونی فارس

دارای:مدال طلا در چندین دوره مسابقات قهرمانی کشور. قهرمان مبارزات قدرتی هفتمین دوره مسابقات بین المللی ۲۰۱۵ CHOY LI FUT.

دیگر احکام فنی استاد پیمان رضاآبادی:

دارای: حکم مربی گری رسمی ازفدراسیون ورزشهای رزمی ،حکم مربی گری بین المللی چوی لی فوت. حکم مربی گری رسمی از فدراسیون ووشو، حکم مربی گری انجمن بین المللی فایت رنجر(بادی گاردی) ،دارای مربی گری بین المللی فول تکواندو و مربی گری بین المللی تای کیک بوکسینگ

دارای :مربی گری بین المللی رسمی درجه A از فدراسیون بدنسازی جهانی

دارای :مربی گری رسمی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور

دارای: حکم داوری رسمی ازفدراسیون ورزشهای رزمی. حکم داوری بین المللی چوی لی فوت. حکم داوری رسمی از فدراسیون ووشو و حکم داور بین المللی تای کیک بوکسینگ

دارای: حکم کمربند دان 7 بین المللی چوی لی فوت. حکم کمربند دان 6 فول تکواندو بین المللی از فدراسیون IFTF.

دارای: حکم دان 5 فدرالی. حکم دان 4 بی شائولین چوان کونگ فو. حکم دان 4 فول کونگ فو. حکم دان 4 مبارزات آزاد پانگریشن. دارنده ی احکام فنی در تکواندو .

بهترین مربی استان اصفهان در سال ۱۳۸۲٫بهترین مربی کشور درسال ۱۳۸۳٫ بهترین داور کشور در سال ۱۳۸۴ . بهترین مسئول استان درکل کشور در سال ۱۳۸۷٫بهترین داور کشور در سال ۱۳۸۹٫بهترین مربی و بهترین نماینده درکل کشور در سال ۱۳۹۳٫

استاد پیمان رضاآبادی افتخار تعلیم،تربیت و پرورش تعداد کثیری از قهرمانان ملی، قهرمانان آسیا و قهرمانان بین المللی و همچنین افتخار تعلیم ،تربیت و پرورش ده ها مربی و داور در سراسر کشور را دارا میباشند.

 احکام فنی استاد پیمان رضاآبادی:

دارنده تحصیلات آکادمیک کارشناسی مدیریت استاد پیمان رضاآبادی نائب رئیس هنر رزمی چوی لی فوت قاره آسیا و رییس چوی لی فوت استان اصفهان، داور و مربی بین المللی، دارای حکم کمربند دان 7 بین المللی، دارنده عناوین قهرمانی در سطوح ملی و بین المللی با 39 سال سابقه ی رزمی و 25 سال تجربه مربی گری و تدریس، متخصص و متبحر در هنرهای رزمی می باشند که علاوه بر سبک اصلی و ثابت چوی لی فوت در بسیاری از هنرهای رزمی جهان مدارج بالا و عالی رتبه دارند.

*استادپيمان رضاآبادى دارنده کرسی جهانی در پرورش اندام: استادپیمان رضاآبادی دارنده حکم مربی گری رسمی فدراسیونی ازفدراسیون پرورش اندام کشور وهمچنین دارنده احكام مربى گرى پيشرفته ى بين الملى دنيا ازفدراسيون جهانى IFBB با تائید ومهر وامضای رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام.استادپیمان رضاآبادی دارنده حکم مربی گری پیشرفته بین المللی مَستِر بادی بیلدینگ و همچنین دارنده حکم مربی گری پیشرفته بین المللی مَستِر فیتنس از فدراسیون جهانی می باشد*

 

دارای :حکم درجه حرفه ای (PROFESSIONAL LEVEL) مبارزات داخل رینگ مورد تایید قهرمان پرآوازه ی کیک بوکس جهان (ارنستو هوست دارنده تاج طلا و قهرمان ۴ دوره مسابقات جهانی K1) و موردتایید: (رییس فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران).

 

مفتخر به دریافت حکم MMA مورد تأیید:

(قهرمان بلژیکی، آقای دکترآنتونی فارس آنوس رئیس کمیته MMA کشورتایوان و قهرمان کیک بوکسینگ جهان).

 

دارای: حکم مربی گری  درجه A بین المللی تای کیک بوکسینگ ازکمیته (MIX MARTIAL ARTS) کشورتایوان.( با مهر و تایید فدراسیون ایران).

دارای: حکم داوری  درجه Aبین المللی تای کیک بوکسینگ ازکمیته ی   (MIX MARTIAL ARTS) کشور تایوان.( با مهر و تایید فدراسیون ایران).

دارای: حکم فنی و تکنیکال درجه A بین المللی تای کیک بوکسینگ ازکمیته (MIX MARTIAL ARTS) کشور تایوان.(با مهر و تأیید فدراسیون ایران).

استاد پیمان رضاآبادی و دکتر آنتونی فارس

دارای:مدال طلا در چندین دوره مسابقات قهرمانی کشور. قهرمان مبارزات قدرتی هفتمین دوره مسابقات بین المللی ۲۰۱۵ CHOY LI FUT.

دیگر احکام فنی استاد پیمان رضاآبادی:

دارای: حکم مربی گری رسمی ازفدراسیون ورزشهای رزمی ،حکم مربی گری بین المللی چوی لی فوت. حکم مربی گری رسمی از فدراسیون ووشو، حکم مربی گری انجمن بین المللی فایت رنجر(بادی گاردی) ،دارای مربی گری بین المللی فول تکواندو و مربی گری بین المللی تای کیک بوکسینگ

دارای :مربی گری بین المللی رسمی درجه A از فدراسیون بدنسازی جهانی

دارای :مربی گری رسمی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور

دارای: حکم داوری رسمی ازفدراسیون ورزشهای رزمی. حکم داوری بین المللی چوی لی فوت. حکم داوری رسمی از فدراسیون ووشو و حکم داور بین المللی تای کیک بوکسینگ

دارای: حکم کمربند دان 7 بین المللی چوی لی فوت. حکم کمربند دان 6 فول تکواندو بین المللی از فدراسیون IFTF.

دارای: حکم دان 5 فدرالی. حکم دان 4 بی شائولین چوان کونگ فو. حکم دان 4 فول کونگ فو.حکم دان 4 مبارزات آزاد پانگریشن. دارنده ی احکام فنی در تکواندو .

بهترین مربی استان اصفهان در سال ۱۳۸۲٫بهترین مربی کشور درسال ۱۳۸۳٫ بهترین داور کشور در سال ۱۳۸۴ . بهترین مسئول استان درکل کشور در سال ۱۳۸۷٫بهترین داور کشور در سال ۱۳۸۹٫بهترین مربی و بهترین نماینده درکل کشور در سال ۱۳۹۳٫

استاد پیمان رضاآبادی افتخار تعلیم،تربیت و پرورش تعداد کثیری از قهرمانان ملی، قهرمانان آسیا و قهرمانان بین المللی و همچنین افتخار تعلیم ،تربیت و پرورش ده ها مربی و داور در سراسر کشور را دارا میباشند.

رویدادهای چوی لی فوت

رویدادها